International Language Competition

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Internationella Engelska Skolan från Umeå gjorde succe i International Language Competition som ägde rum i Malmö i slutet på förra veckan. International Language Competition är en landsomfattande tävling där 27 000 elever på högstadiet och Gymnasiet först gjorde ett elektroniskt prov på datorn. De bästa lagen i sju olika distrikt möttes i en distriktsfinal och sedan var det dags för en riksfinal mellan de olika distrikten. Michael Yates tog hem första priset i Modersmål Engelska och Emmy Wahlström samt Henrik Lidström knep andra priset i Tyska.   Tyska finalen var extra spännande då det efter 21 svåra frågor var två lag som klarat alla svar utom ett. Det krävdes sedan tre extra frågor innan man kunde skilja de två lagen åt.