Lärare

Här på IES Umeå så finns ett lärarlag bestående av erfaren personal med goda kvalifikationer. Tillsammans så jobbar vi hårt för att skapa en optimal skolmiljö där lärare kan lära ut och elever kan lära sig.

Kontaktuppgifter till lärare och personal finns att hitta på Schoolsoft.

IES Umeå Staff